8 Jul 2011

Dünyayı değiştirecek dört teknolojik eğilim

IBM ArGE'sinden sorumlu VP John Kelly'nin yaptığı bir sunum geleceği belirleyecek 4 teknolojik eğilim hakkında sinyaller veriyor

1.Nano Sistemler: Bu sistemler kısaca kablolu iletişim değil ışıkla iletişim üzerine olacak. Böylece çok daha az enerji ile çok yüksek iletişim performansları sağlanabilecek. Nano sistemlere geçildiğinde hesaplama hızlarında 1000 kat artışlar bekleniyor.

2.Exascale Sistemler: Günümüzde en hızlı sistemler petaflop seviyesinde. IBM Ar&GE, Blue Waters olarak isimlendirilen, 10 petaflop'luk bir sistem hazırladı ve gelecek 10 yıl içinde exaflop tasarlama peşinde. Petflop'tan exaflop'a geçiş demek performansta 1000 kat artış demek.

3.Çok büyük ve Çok hızlı data: 2020 yılında, dünyada 50Milyar birbiri ile bağlı cihaz olması bekleniyor. Bu yeni dünyada veri üretim hızı makina hızı ile eşdeğer. Bunun üstesinden gelmek için, yüzlerce gigabyte'ı saniyeler içinde işleyen ve microsaniye bazında karar veren sistemlere ihtiyaç var ve bu konuda ki geliştirmeler devam ediyor.

4.Kavramsal hesaplamalar: Dünyadaki neredeyse bütün bilgi sayısallaşmış durumda. Bu yüzden yaratılan sistemlerin bilgiyi işleme metodları daha önce hiç olmadığı kadar farklı. Bunun en güzel örneği Watson. http://www-03.ibm.com/innovation/us/watson/index.html

No comments: