16 Oct 2012

Bilişim Zirvesi 2012 - BIG Data Panel

Panel'de kısa bir BIG Data sunumu eşliğinde, panel yöneticiliği yapmıştım.

Panel Video Linki - Tıklayın Lütfen

No comments: