24 Jul 2015

2015’de İş Analizi konusunda On Tahmin


2015’de İş Analizi konusunda On Tahmin
2015’de Business Analytics (BA) – İş Analizi sanayisi nereye gidiyor? IIA (International Institute of Analytics) takip edilmesi gereken 10 akımı şöyle özetlemekte.

1-   İki Rol, Tek Ofis 
 
Kurumların CAO (Chief Analytics Officer) ve CDO (Chief Data Officer) rollerini iyi özümsemeleri ve görev dağılımlarını daha iyi yapılandırmaları gerekecek. Bu iki rolün sahiplendikleri alanlarda çakışmalar var ve birbirlerinin ayaklarına basmamaları gerekiyor.


2-   Bir zamanlar… 
 
“Hikaye oluşturmak”, İş Analizi konusunda yeni ve önemli bir iş kolu olacak. Çünkü, üst yönetim, verinin ve bilginin kullanım değerini gündelik hayattaki canlı örnekler üzerinden anlamayı ve anlamlandırmayı öngörüyorlar. Bunun içinde “Hikayeler”le bu konunun anlamlandırılması gerekli.
3-  Bütünleşik Modeller

İş Analizi için kullanılan farklı modeller, bir arada kullanılacak şekilde yeniden entegre olacak, “Predictive Modelling” daha gelişkin ve anlamlı hale evrilecek.
 
4-   Analitik ve BT Güvenliği
İş Analizi Uygulamaları, Entegre Güvenlik Çözümlerinin kaçınılmaz bir parçası olacak ve kurumların “Top Priority” listesinin en üst basamaklarında yer bulacak. Güncel, canlı ve kritik veriler üzerinden analiz yapıldığı için bu konu olmazsa olmaz.


5-   Analitik ve “Internet of Things”
Internet’de veri üreten bütün paydaşların üretimlerini toplayan, bir arada analiz edilebilmesine olanak sağlayan ve bu verileri merkezi bir ortamda saklayan “The Analytics of Things” kavramı çok konuşulacak.


6-   Hadoop daha da olgunlaşacak.
Açık Kaynak kod teknolojisi Hadoop, kurumların teknoloji stack’lerindeki yerini daha da güçlendirecek. Hadoop dağıtıcısı Hartonworks, başarılı bir halka arz sağladı. Rakip MapR ve Cloudera iyi işler çıkartıyor. Hadoop’u daha da fazla göreceğiz.

  
7-   Daha büyük yatırımlar.
Kurumlar yatırım kararlarını iki katına arttırmayı hedefleyecek. Bu gerçekleşirmi bilinmez ama hedef olarak İş Analizi yatırımlarının artacağı öngörülüyor.


8-   Veri Gizliliği Gözönünde
Veri Gizliliği konusundaki talepler, kullanıcıların, sahip oldukları verilerin kimler tarafından, ne koşullarda paylaşıldığını öğrenmeye yönelik araç ve hizmetlerin geliştirilmesini ve yaygınlaşmasını tetikleyecek.şGücü–Yeniden tanımlanacak
Analytics, machine learning ve cognitive computing konuları, bilgi teknolojileri alanında çalışanların yeni iş alanları olacak ve artarak devam edecek.
 
-- Karar verici makineler
Otomatik Karar veren yapılar 2015’de daha çok konuşulacak ve uygulanması konusunda çalışmalar yapılacak.

No comments: